Telèfon: 620 649 895 - 619 026 922 | Email: info@monverte.com

Català Català Català

MONVERTE
Estudis Ambientals

Des de Monverte sentim la necessitat d’aportar noves idees i desmitificar les idees preconcebudes, sense per això renunciar a l’experiència i la professionalitat en el sector ambiental. Nosaltres tenim un fort lligam cap al territori, a més, tenim la capacitat de poder valorar objectivament les necessitats actuals i futures, les mancances reals i les problemàtiques històriques de la zona.

Treballar junts per ser un referent

Qui som

L'Empresa

L'empresa Monverte Estudis Ambientals, es crea en el contex de l'actual crisi econòmica i impulsada pel creixent interès vers la problemàtica ambiental a la nostra societat.

Es tracta d'una empresa jove i dinàmica formada per biòlegs especilitzats en tasques de gestió i conservació de la fauna i els ecosistemes aquàtics, amb àmplia trajectòria professional i gairebé una dècada de compromís amb el medi ambient.

Els nostres principis

Ens caracteritzem per oferir serveis de qualitat basats en:

  • Compromís amb el client i l’entorn
  • Implicació i Transparència vers els projectes
  • Foment de la participació activa entre els sectors
  • Flexibilitat i adaptació a les necessitats de l’empresa
  • Evolució i Millora permanent del mètode de treball
  • Formació continuada

Serveis

Gestió del Medi Natural

Dur a terme una gestió adequada de l'entorn, mitjançant un bon coneixement del patrimoni natural, per tal d'aplicar les mesures correctores adients per millorar l'estat ecològic dels ecosistemes.

Conservació de Fauna i Flora

Estudis tant descriptius com funcionals. És important oferir directrius concretes d'acció mitjnçant l'avaluació inicial de l'estat de les poblacions i el posterior seguiment de la seva evolució. El nostre equip de treball està especialitzat en dur a terme aquestes tasques.

Avaluació d'Impactes

Els Estudis d'Impacte Ambiental i els Plans de Vigilància Ambiental han d'identificar, descriure, avaluar i corretgir o compensar de forma apropiada la capacitat del medi receptor. Oferim les millors propostes per al teu ptojecte.

Educació Ambiental

Iniciatives de docència, participació i divulgació ambiental a tots els sectors de la població. Oferim un ampli ventall de recursos didàctics per implicar i conscienciar a la població local. Dins de l'àmbit de l'Agenda 21, els nostres eixos d'actuació es basen en l'accés a la informació i la participació ciutadana.

Segueix-nos a